Trauma Therapy in Hungarian – Magyar nyelvű szolgáltatás

Magyar nyelvű pszichoterápia is rendelkezésére áll mindazoknak, akik külföldön élnek és a legerősebb nyelvük a magyar. A tapasztalat és a visszajelzések azt mutatják, hogy a kezdet kezdetén sokkal egyszerűbb megnyílni egy olyan szakembernek, aki maga is megélte a bevándorlás, letelepedés, új környezetbe illeszkedes nehézségeit. Saját kanadai, angliai és németországi tapasztalatom a nyelvek és kultúrák iránti nyitottság, kiváncsiság, folyamatos ismeretszerzés, az emberi és pszichológiai mellett a szociális és gazdasági hatások figyelembe vétele nyújt biztos alapot a beszélgetésekhez. Segítek abban, hogy klienseim feltárhassák, jobban megérthessék saját történetüket és bizalmat, reményt, erőt találjanak az új életük felépítéséhez, akkor is, ha az új keretek már nem azonosíthatóak a magyarországival de még sok mindenben különbözőek a befogadó országétól.

Terápiás munka elképzelhetetlen bizalom nélkül, ennek fontos része a terapeutákra vonatkozó titoktartás, amely szerint a terapeuta nem oszthat meg másokkal semmilyen a terápián elhangzó bizalmas információt, és a terápiába járó személyét, adatait is védi. Vagyis nem tudathatja senkivel, hogy terápiába jár az illető, adatait az adatkezelés szabálya szerint őrzi. Ez alól bírósági megkeresés, vagy az ön- illetve közveszélyeztetés állapota oldja fel a terapeutát. A terapeuta esetenként egyéni, vagy csoportos esetmegbeszélésre, szupervízióra viszi a terápiás munkát. Ilyenkor csak a terápiás stratégiák, eszközök vannak a megbeszélés fókuszában, tehát sem a kliens neve sem más személyes adatai nem kerülnek megosztásra.

A Therapy and Mepszichoterápiás szolgálat biztonságos és átlátható kereteket biztosít mindenki számára. Felnőtt egyéni terápiák mellett párok és családok is hozzáférhetnek terápiás támogatáshoz, szabadon választva – vagy váltogatva – virtuális és személyes terápiás ülések között.

A terápia során a terapeuta biztonságos légkörben segíti a klienst a megélt tünetek, egyéni és kapcsolati problémák, elakadások feltárásában. Ebben az elfogadó és a bizalom légkörét megteremtő kapcsolatban, szakszerű kérdésekkel segítik a klienst a megértésben. Közösen állítunk fel terápiás célokat, stratégiákat és a feldolgozás gyorsasága minden esetben a kliens befogadó és megküzdő képességéhez van igazítva. Legtöbbször a cél, hogy a traumák, negatív életesemények, veszteségek, kapcsolati vagy egyéb krízisek belátásra, újfajta átélésre, majd átdolgozásra kerüljenek.

Nevem Bodolay Zsuzsa, a pszichológiai végzettség mellett a szociális munkában, felnőtt és gyermek klinikumban szerzett gyakorlati háttértapasztalatom segíti a munkámat, emellett rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, konferenciánkon, esetenként egyéni, vagy csoportos esetmegbeszélésen és szupervízión. 2015 óta tagja vagyok az Ontarioi Pszichoterapeuta Kamarának – 2018 óta az Önálló Praxis kategóriában.
Munkám során a klienssel együttműködve, a kliens saját megküzdő erejét, erősségeit és lehetőségeit figyelembe véve nyújtok trauma-tudatos, az emberi kötődés elméletébe ágyazott segítséget. Egy megközelítő felsorolás a leggyakrabban alkalmazott terápiás módszereimről Pszichodiamikus terápia, Kognitív Viselkedésterápia – CBT (Cognitive Behavior Therapy), Dialetikus Viselkedésterápia DBT (Dialectical Behavior Therapy), Érzelmi Fókuszú Terápia EFT (Emotion Focused Therapy) és elemek a szomatikus terápia technikákból. Trauma feldolgozásban az EMDR terápiát (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy – szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás) helyezem előtérbe, mint az egyik leghatásosabb módszert amely rendelkezik szakmai és tudományosan bizonyított alapokkal. Néhány azokból a tünetekből melyekkel kapcsolatban a terápiápiában válaszokra találnak (függetlenül attól, hogy a diagnózis előtt vagy már a hivatalos diagnózis után érkezik a megkeresés). Depresszió, Szorongás, Trauma, Poszt traumás stressz, Családi és párkapcsolati problémák, Szülői feladatok és kihívások, Gyász, Menekültséggel – bevándorlással kapcsolatos élethelyzet, otthontól való elszakadás, (mind természeti vagy emberi katasztrófák mind gazdasági bevándorlás következményeként) A felsoroltakon kívül még felnőttkori ADHD (figyelemhiány és hiperaktivitás) tüneteivel kapcsolatos konzultáció is elérhető.

© 2024 florida's best pet insurance wordpress theme by. Many people say i love you but don’t act likewise. Normal skin treatment.